All Guides Riven Guides Become a better top laner - Riven EN/CZ
68
12
Updated
2 years ago
Views
6.7K
Comments
1

Riven Statistics for Not a Nice Guy

Author's performance with Riven compared to the ranked average.

Value
Average
Games Played
5
5
Win %
40
43
Kills
6.4
6.0
Assists
3.0
5.4
Deaths
6.8
6.8
KA:D Ratio
1.4
1.7
Gold Earned
11.6K
10.8K
Creep Score
187.4
162.1
Average
 • Author Champion Statistics
 • Guide Details

Summoner Spells Back to Top

14.png
Ignite is always good choice. I believe I don't need to tell why. Necessary versus champs like Vladimir, Aatrox, Volibear to reduce their heal ability. If you take this spell insted of teleport, make sure you dominate your lane hard.
Ignite je vždy dobrou volbou. Věřím, že nemusím vysvětlovat proč. Nezbytný proti champům jako Vladimir, Aatrox, Volibear k redukci jejich schopnosti healu.

12.png
Teleport is number one spell for all top laners these days. You can go back to base often and don't be worry about loosing farm and XP. There is option to roam to another lanes. If you like, you can do some neutral camp at level 1 wolves/wraiths to get second level and more pots + ward when you get at lane.
Teleport je vždycky dobrá volno pro top lanera dnes. Můžete se často vracet do báze bez obavy o ztrátě farmy nebo zkušeností. Je tu možnost gankovat ostatní linky pokud je potřeba.

4.png
Flash can be used for escape but for me mainly to engage, that's do flash very immportant for Riven.
Flash může být použitý pro únik ale pro mě hlavně pro engage, to dělá flash velmi důležitým pro Riven.

New Runes Back to Top

Masteries Back to Top

What do I get from this masteries?

Ferocity                                                                                Resolve

Stats                                                                                       Stats
+2% increased spell damage                                                      +2 health regeneration
+5% cooldown reduction                                                           -2 damage from champion or monsters          
+10 attack damage at level 18                                                  +4% total health      
+7% armor penetration                                                             -15% on summoners spells CD
                                                                                     

Effects
+20 health per unit kill (20 sec CD)
+2.5% increased to target with any CC


Abilities Back to Top

Q
E
W
Q
Q
R
Q
E
Q
W
R
W
W
W
E
E
R
E
Passive
Q
1
4
5
7
9
W
3
10
12
13
14
E
2
8
15
16
18
R
6
11
17

Maxing spells - Maxování spellů

I'm maxing Q first because it's your main source of damage. After that W and for last E, but at lvl 8 I take second point into E for bigger shield.
Maxuji Q první, protože je to Váš hlavní zdroj damage. Poté W and jako poslední E, ale na levelu 8 si vezmu druhý bod do E pro větší štít, neboť rád divuju.

You can start max W or E for more safety, but you will lose a lot of damage from Q.
Můžete začít maxovat W nebo E pro větší bezpeční, ale ztratíte hodně damage z Q.

Runic Blade

Very powerfull passive. Every time you use ability, your next auto attack deal bonus physical damage. Makes sure after every ability, you autoattack enemy with that bonus damage. It can make diffence between kill and opponent escaping with 50 HP. It's immportant to learn how to use this passive.

Velmi užitečná passivka. Pokaždé, když použijete abilitu, Vás další auto attack dává bonusové fyzické zražení. Buďte si jistí, že pokaždé abilitě, dáte do Vašeho cíle auto attack s tímto bonusovým damagem. Může to udělat rozdíl mezi killem a nepřítelem unikajícím s 50 HP. Je důležité naučit se, jak používat tuto passivku.

Broken Wings

It's main damage ability. It also makes Riven high mobility champion. It's good gap closer, but you don't want to use all of your broken wings to get to the enemy. Because without broken wings, you lose damage and can't make use of 100 % of Riven's power.

Je to Vaše hlavní damage abilita. Dělá to Riven velice mobilním championem. Je to dobrý gab closer, ale nechcete použít všechny Vaše broken wings k tomu, aby jste se dostali k cíly. Protože bez broken wings ztrácíte hodně z Vašeho damage a nemůžete Riven využít na 100 %.

Ki burst

Stun is very good ability on every ad caster. It can be used for harras in lane or for locking enemy to landing combo. Duration of Ki burst is only 0.75 second on every level, that is why you don't need to max this ability.

Stun je velmi dobrá abilita na každém ad casteru. Může to být použíté pro harasování na lince nebo pro zamknutí nepřítele na místě k provedení komba na něm. Trvání Ki burstu je pouze 0.75 sekundy na každém levelu, to je proč nepotřebujete maxovat tuto abilitu.

Valor

Shield help you to survive versus high burst or poke. You can also use it to negate damage from aggro when you go into enemy minions wave. If you want to play aggresive from early level and you have feeling you take to much damage from enemy minion wave, take Valor on second level.

Štít Vám pomáhá přežít proti vysokému burstu nebo poku. Můžete ho také použít pro negování damage z agra, když jdete do nepřátelské vlny minionů. Pokud chcete hrát agresivně od prvních levelů a máte pocit, že dostáváte příliš damage od nepřátelských minionů, vezměte si Valor na druhém levelu.

Blade of the Exile

Blade of the Exile is reason, why Riven is good in all-in situations. Blade of the Exile has 2 activation. First activation gives bonus physical damage and bigger range for your auto attack and abilities. Second activation fire shockwave, which hit all enemies in range. Less HP enemy has, than more damage it deals. That's why you don't want use it to early. Range is big enough to hit enemy who flashed away. If enemy see you active it, most of times they will start run. You can avoid it with activation in brush.

Blade of the Exile je důvod, proč je Riven tak dobrá v all-in situacích. Blade of the Exile má 2 aktivace. První aktivace Vám dává bonusový fyzický damage a větší range na Vaších auto attacích a abilitách. Druhá aktivace Vám povolí vystřelit šokovou vlnu, který zasáhne všechna nepřátele v dosahu. Čím míň HP nepřítel má, více poškození to udělí. Proto to nechcete použít příliš brzy. Dosah je dobrý, takže můžete zasáhnou nepřítele, který se od Vás flashnul. Pokud Vás nepřítel vidí, jak to aktivujete, většinou od Vás začne utíkat. Tomu se můžete vyhnout aktivací v keři.

Combo

R + E + AA + W + AA + Q + AA + Q + AA + Q + AA + R


If you activate your R in brush.
Pokud aktivujete Vaše R v keři.

R + W + AA + E + AA + Q + AA + Q + AA + Q + AA + R


If you active your R in visible on lane.
Pokud aktivujete Vaše R viditelní na lince.Items Back to Top

Starting Items

  versus strong ad casters early (pantheon, renekton, darius).
  versus early AA harras (jayce, kennen).
  most common safe start, quick brutalizer
  With tp you can get second health pot and tp on lane.

Core Items

  early 1-2 dorans -> brutalizer -> vampiric scepter
  mid game
  Late
  example of full buld
  if you took hexdrinker

Situational Items

  take versus ap - hexdrinker -> brutalizer
  When starting to roam
Upgrade your boots for distortion (the blue mark) for plays potential - less CD on TP/IGNITE/FLASH. Really good if you have to carry the game.

Upgradujete své boty na distortion (nemám páru, jak se jmenují česky, modrá značka) pro častější vytváření situací - menší CD na TP/ignite/flash. Velmi dobré pokud musíte hru uhrát sami.

Qss is really important for me. And in these meta where there is a lot of champions veigar, zed it becomes very handy. Even in top lane can be ability to get rid of any CC making difference between kill and nice quiet place on the fountain. For example, you can break gnar CC train (ult + W + Q).

Matchups Back to Top

Click on a champion below to see the author's notes on that particular matchup.

 • Darius
  Hard
 • Fiora
  Easy
 • Gangplank
  Easy
 • Garen
  Hard
 • Irelia
  Medium
 • Jarvan IV
  Medium
 • Jax
  Medium
 • Jayce
  Easy
 • Kennen
  Hard
 • Lee Sin
  Medium
 • Maokai
  Medium
 • Nasus
  Easy
 • Nidalee
  Hard
 • Renekton
  Medium
 • Rengar
  Medium
 • Rumble
  Medium
 • Singed
  Medium
 • Tryndamere
  Easy
 • Vayne
  Medium
 • Vladimir
  Easy
 • Wukong
  Easy
 • Zac
  Easy
 • Zed
  Easy

VS

Darius

Hard

This matchup show how much good Riven are you. Try to use shield right when he uses his Q to negate damage from it. If he grabs you, you don't need to be worry. Just use W and Q to get away. Try to joke him for waste him his grab or Q so you will get advantage to trade. If you are able to get him below 50 - 60 % you can kill him cause your combo is faster then his. Barries is good in this matchup. Don't fight with 4 stacks on his passive on you.

TIP: Your knockup from last Q will knock him away futher then range of his grab most of time.

Tento matchup ukáže, jak dobrá Riven jste. Snažte se použít štít, když on použije své Q pro negování damage z toho. Pokud Vás grabne, tak se nebojte. Prostě použijte W pro stun a Q pro únik pryč. Snažte se vyjokovat Q nebo grab, což Vám dá výhodu v tradu. Pokud jste schopní ubrat mu na 50 - 60 %, můžete ho zkusit zabít, protože použijete Vaše kombo rychleji než on svoje. Bariéra je dobrá v tomhle matchupu. Nebojujte s ním pokud máte více jak 4 stacky jeho passivky na sobě.
TIP: Váš knockup z posledního Q ho odhodí dále, než je jeho range na grabu většinou.

VS

Fiora

Easy

I don't see any danger in this matchup. Start with cloth armor and 5 health potions to delete her early power and You will be ok. Grab W first, so if she want engage on You, you can stun her + AA and she must go back. Zone her as is possible. Use your ultimate wisely, she can dodge it with her ultimate.


Nevidím žádné nebezpeční v tomhle matchupu. Začněte s cloth amorem a 5 potkama na životy, aby jste vymazali její sílu ze začátku a budete ok. Vezměte si W první, takže pokud na Vás chce skočit, použijte W + AA a musí se stáhnout. Zonujte ji jak je to možné. Používejte svoji ultimátku chytře, může Vás ji lehce dodgnout s tou svojí.

VS

Gangplank

Easy

Grab You E at level 1. So You can avoid his Q poke. Make sure You block his Q as is possible with Your shield. You wont get any free damage. Early in game he is not strong as You. Keep pressure on him and try to zone him from farm. I recommend start with 5 health pots and cloth armor. He will run out of mana, before he can do serious damage to You. Don't follow him in his ultimate if You are low HP. Later he can became very tanky.


Vemte si Vaše E na levelu 1. Tím se vyhnete jeho Q poku. Buďte si jistí, že blokujete všechny jeho Q Vaším štítem, jak jen je to možné. Nechcete dostávat žádný damage zadarmo. Ze začátku není silný, jak jste Vy. Držte ho pod tlakem a snažte se ho zonovat od farmy a nutit ho farmit za pomoci jeho Q. Doporučiji začít s 5 potkami na životy a cloth armorem. Dříve než Vám bude schopen dát větší damage, dojde mu mana. Nepronásledujte ho do jeho ultimátky, pokud máte nízká HP. Později se může stát opravdu tanky.

VS

Garen

Hard

It's the most anoying matchup for riven i think. He can go full tank build and still be able to kill you for one combo. His silence is so anoying. Grab E 1st and max it so he can kill you that easy. Don't try to fight with him alone and ask your jungler for some ganks. In early lvls you can try trade with E + W and Q away. 


Jeden z nejotravnějších matchupů pro Riven řekl bych. Může jen full tank build a pořád být schopný zabít Vás na jedno combo. Jeho silence je neuvěřitelně otravný. Vezměte první E a maxujte ho, takže Vás nemůže zabít tak lehce. Nesnažte se s ním bojovat sami a poproste junglera o gank. V prvních lvlech můžete tradovat s E + W a Q pro ústup.

VS

Irelia

Medium
All-in wins Irelia. Good ways to deal with her is CD and lifesteal. If you try to all-in her with full hp on both sides, she will wait for E stun and destroy You. Small trades are key to this matchup. Don't dive her if You don't get ignite.

All-in vyhrává Irelie. Dobrou zbraní proti jsou CD a lifesteal. Pokud se pokusíte o all-in s plnýma HP na obou stranách, počká si na E a během stunu Vás zničí. Malé trady jsou klíčem k tomuhle matchupu. Nesnažte se o dive, pokud nemáte ignite.

VS

Jarvan IV

Medium

All-in - that's where is your power is in this matchup. You got better burst damage, so make use of it. His Q has low CD, so be carefull about being poked. He has not much damage as you, but he can burst you that easy as you can him. He need to land knock-up to trade well. Make sure you can avoid his Q + E combo (it's buged sometimes, you will get knock-up after you jumped away). Don't flash from his ult when you got spells off CD, all your Qs and E get you out of it. If he waste Q or E for nothing, make sure to punish him but if he flag only, don't walk into Q direction.


All-in - to je to, kde spočívá Vaše síle v tomhle machtupu. Máte lepší burst damage, takže toho využijte. Jeho Q má docela malej CD, takže buďte opatrní, ať nedostanete příliš poke. Nemá tak moc damage jako Vy, ale přesto Vás může vyburstit stejně lehce jako vy ho. Potřebuje Vám dát knock-up, aby mohl efektivně tradovat. Buďte si jistí, že se tomu vyhnete (Q + E combo, občas se to bugne a vyhodí Vás to, ikdyž uskočíte). Neflašujte se z jeho ultimátky, pokud máte k dispozici spelly, všechny Vaše Q i E Vás z jeho ultimátky dostanou. Pokud vyhodí Q nebo E pro nic, potrestejte ho, ale pokud použije jen vlajku, nenaběhěte mu do směru Q.

VS

Jax

Medium

It's skill matchup. At early levels You can trade well with him. He run out of mana pretty easily. Keep your stun on until he tries to use his E. When he start to cast his E, stun him and get out of range. At level 6 You can all-in him if he goes too aggresive. Make sure You don't die for ganks. He can snowball You pretty easily and carry game. He got some burst damage, so always keep your HP under 50 %. Care about his third bonus attack damage from his ultimate.


Je to dovednostní matchup. Ze začátku s ním můžete efektivně tradovat. Dochází mu mana poměrně lehce. Schovejte si stun (W) dokud nezkusí použít E. Když aktivuje E, stuněte ho a dostaňte se pryč z range. Na levelu 6 můžete all-in pokud hraje příliš agresivně. Buďte si jistí, že nezemřete na gank. Může Vás snowballnou lehce, jako vy jeho a pokeřit celou hru. Má poměrně slušný burst damage, takže se držte nad 50 % HP. Závejte si pozor na jeho třetí autoattack z jeho ultimátky.

VS

Jayce

Easy

Don't get poked to hard and you are ok in this lane. Jayce basically doesn't like champions with gap closers and Riven loves champions who doesn't stack hp. Take shield first to prevent poke by AA and after you got lvl 3 you can go aggressive (you can start at lvl 2 if you feel good about it). His CD on thundering blow is longer then your Q so you can once time force him to use it and next time he has CD on it.


Nenechte se příliš napokovat a budete v pohodě na této lajně. Jayce nemá moc rád championy s přískoky a Riven miluje championy, kteří nestackují HP. Vemte si shield na lvlu 1 k omezení poku od AA a potom, co dostanete lvl 3 můžete začít hrát agresivně (můžete i od lvlu 2 pokud se na to cítíte). Jeho CD na thundering blow je větší, než vy máte na Q, takže ho můžete donutit ho použít a jakmile dostanete CD na Q zpátky, můžete na něj skočit s tím, že on Vás nemůže odhodit.

VS

Kennen

Hard

Another annoying rat in league of legends. Why all rats in this game are so annoying? Whatever as ranged champion he can poke you with auto attacks all the day. Grab E first and get how many minions as possible, but don't take to much damage for it (hide in brush). Stay behind your minions to prevent his Q and everytime his passive is up go back and wait until he use it. If he come to closer to you, you can try to combo him.


Další otravná krysa v league of legends. Proč jsou všechny krysy v téhle hře tak otravný? Nicméně jako ranged champion Vás může svými auto attacky pokovat celý den. Vemte si první E a získejte co nejvíce minionů jak jen to je možné, ale nedostávejte přitom příliš damage (schovávejte se v keřích). Zůstaňte za miniony k ochraně proti jeho Q a pokaždé, když má pasivku, tak se stáhněte a počkejte až ji použije. Pokud k Vám přijde moc blízko, můžete na něj použít kombo.

VS

Lee Sin

Medium

It's skill matchup. If you are better you win. Try to dodge all the Qs he sends and stay behind your minions. He has high sustain so early lifesteal would be great (double doran blades are enough). If he waste his W for nothing punish him for it. After lvl 6 he can be harder to kill cause he use his ultimate to save him.


Je to skill matchup. Pokud jste lepší, vyhrajete. Snažte se vyhnout všem Q, kteřé pošle a zůstávejte za svými miniony. Má vysoký sustain, takže nějaký rychlý lifesteal se hodí (dva doran blady stačí). Pokud promrhá své W pro nic, potrestejte ho za to. Po lvlu 6 může být těžší na zabití, protože použije svoji ultimátku, aby se zachránil.

VS

Maokai

Medium

So fucking annoying. Maokai got 3 forms of CC and as a bonus damage reduction on ultimate. That's makes him strong early and he doesn't fall of that much. Anyway you can beat him after You get lifesteal and armor penetration. Late he is easy snack for you in 1v1. On lane if some of your CDs are missing and want to 1v1 him. You are fucked. Don't stay low HP, he got good burst damage.


Kurevsky otravnej. Maokai má 3 formy CC a jako bonus redukci damage na ultimátce. To ho dělá silným ze začátku a také neodpadává s tím, jak hra postupuje. Nicméně ho můžete porazit potom, co dostanete "léčení útoky" a armor penetraci. V latu je pro Vás lehkou svačinkou 1v1. Pokud Vám na lince chybí nějaké CD a chcete s ním jít 1v1, jste v hajzlu. Nezůstávejte na lince s nízkými HP, má docela dobrý burst.

VS

Nasus

Easy

There is no way how he can beat you early. Try to zone him hard. He need farm to be late game beast. If you let him free farm you lost the game. Finish game as soon as is possible to prevent his late game. For Riven it's easy kill after lvl 6. Easy to snowball. Care about jungler. Every time have wards.


Není způsob, jak Vás může porazit early. Snažte se ho zonovat. Potřebuje farmu, aby se z něj stala late game bestie. Ukončete hru tak rychle, jak je to možné, aby jste předešli jeho late game. Pro Riven je to lehký kill po lvlu 6. Jednoduchý snowball. Dávejte si pozor na junglera. Pokaždé mějte položené wardy.

VS

Nidalee

Hard

Annoying to play versus. This matchup tries your pation. Early she has complete dominance over Riven. If you try to engage on her, she use her W back and TA DAAA - you are in the middle on enemy wave getting poked by autoattacks. All-in is good way to handle her, but remember, you have to land perfect combo or you are probably dead. Later is Nidalee just morning snack for Riven.


Otravné hrát proti. Tento duel otestuje vaši trpělivost. Ze začátku má naprostou dominanci nad Riven. Pokud se pokusíte zaútočit, použije W zpět a TA DÁÁÁ - jste uprostřed nepřátelské vlny chytající auto atttacky. All-in je dobrou zbraní proti ní, ale pamatujte, jakmile se vám nepodaří dobré kombo, jste nejspíš mrtví. Později je Nidalee pro Riven jen ranní svačinkou.

VS

Renekton

Medium

He has high sustain and good mobility. Try to kill him with Q and W if you got level 2 first. If you kill him on level 2 try to snowball him hard. Care about his Q range if you have no CDs or go for lasthit. You don't want to take free damage from it. Can be hard to kill with his ultimate up, but not immpossible. Never dive him when his ultimate up. If he waste slice and dice punish him. Don't stay with low hp, Renekton is good in dives.


Má sustain a mobilitu. Snažte se ho zabít s Q + W, poku dostanete level 2 dříve než on. Pokud se Vám podaří ho zabít, snowballujte ho, jak jen to jde. Dávejte si pozor na jeho Q range pokud nemáte CD nebo si jdete pro lasthit. Nechcete dostávat free damage od něj. Po levelu 6 může být těžké ho zabít, ale není to nemožné. Nikdy ho nedivujte, když má ultimátku. Jestli zahodí slice and dice potrestejte ho. Nezůstávejte s nízkými HP, Renekton vyníká v divech.

VS

Rengar

Medium

He can be scary with his double Q early. Try to avoid his passive and this double Q (stay away from brushes). He has high burst damage so don't stay at lane with low hp when he has ult up. He is not to much tanky so u can burst him down after lvl 6. Care about his ferocity. Try to have vision ward for his ult avaiable when you ask for ganks.


Může být nebezpečný s jeho double Q ze začátku. Znažte se vyhnou jeho pasivce a zmiňovanému double Q (držte se od keřů). Má velký burst damage, takže nezůstávejte na lajně s málo HP a jeho ultimate up. Není moc tanky, takže ho můžete lehce burstnout po lvlu 6. Všímejte si jeho ferocity. Snažte se mít vision wardu, pokud žádáte o ganky.

VS

Rumble

Medium

His short range of Q force him to go to close range and u can easly land your combo on him. Try to wait until his shield or harpunes on cd. Punish him for overheating. If u use to much CDs for engage on him and dont land combo, you can be in a lot of trolbles. Don't take too much damage from fire and remember, he has no sustain.


Krátný range na jeho Q ho nutí jít na blízko a je lehké na něj použít combo. Snažte se čekat, až bude štít nebo harpuny na CD. Trestejte ho pro nevhodné přehrátí. Pokud použijete příliš CDs na přiblížení a nebudete schopní provést combo, můžete se ocitnout v problémech. Nedostávejte příliš damage od ohně a pamatujte, že nemá žádný sustain.

VS

Singed

Medium

Early aggresion is key to beat Singed. He needs items to get tanky. Every time he goes to deap into your minion wave punish him for it. Don't let him to push lane under your turret. It allow him to go proxy and this is what he wants. Most of Singed players take teleport instead of ignite. So You have advantage in early level and You can kill him. If You don't clear waves that fast as You need, get Hydra.


Brzká agrese je klíč, jak porazit Singeda. Potřebuje itemy k tomu, aby se stal tank. Pokaždé, když jde příliš hluboko do Vaší farmy, potrestejte ho za to. Nenechte ho napushoval linku pod Vaší věž. To mu dovolí jít proxy a to je to, co chce. Většina hráčů Singeda bere teleport místo ignitu, takže máte výhodu v prvních levelech a můžete ho zabít. Pokud nečistíte linky rychle jak potřebujete, kupte Hydru.

VS

Tryndamere

Easy

Keep him under pressure from the start. Don't let him farm for free and force him pay for every single creep. You are stronger early but keep eye on his passive. Criticals really hearts. May be easy matchup in 1v1 for Riven, but if enemy jungler gives him kill on you, you are gonna have bad time (wards, wards, wards). He snowballs as good as you. If you are really behind let turret down or he will kill you and turret will fall too. He tries splitpush everytime, call for help iimmediately if needed.


Držte ho pod tlakem hned ze stratu. Nenechávejte ho farmit a nuťte ho platit za každého miniona. Jste silnější ze začátku, ale držte oko na jeho passivce. Kritikaly opravdu bolí. Měl by to být lehký matchup pro Riven, ale když nepřátelský jungler přijde a dá mu kill, nebudete mít dobré časy (wardy, wardy, wardy). Snowballuje stejně dobře, jako Vy. Pokud jste opravdu pozadu, nechte věž padnout nebo Vás zabije první a pak i věž. Snaží se splitpushovat, takže si zavolejte pomoc hned, když potřebujete.

VS

Vayne

Medium

Success on this matchup depends on how you master Riven and how opponent masters Vayne. First 3 level goes into Vayne's favor. After that you can start to trade with her (remember to hide in bush after trade so she cannot keep autoattack harras). ALWAYS have pink ward if you want to all-in her. These all-ins are equal and effective use of Vayne's ulti can lost trade for you. I recommend having ignite over TP for better punishment for Vayne TOP. Don't bet on surviving by running from her, her's passive will run you down.


Úspěch v tomto duelu závisí na tom, jak ovládáte Riven a jak protivník ovládá Vayne. První 3 levely vychází lépe pro Vayne. Po tom můžete začít tradovat (nezapomínejte se schovat do keře až skončíte, aby nemohla pokračovat v AA harasu. VŽDY mějte růžovou wardu, pokud máte v plánu all-in. All-in mezi Vayne a Riven je, co se týče síly, velmi podobný a efektivně použitá ultimátka od Vayne, Vám může prohrát trade. Doporučuji ignite proti TP, aby jste mohli lépe potrestat Vayne TOP. Nesázejte přežití na to, že dokážete utéct, pasivka Vayne Vás užene.


VS

Vladimir

Easy

Basically it's one of the easiest matchup for riven, but vlad can become nightmare if u don't play corectly. Start with E to negate his Q poke. Stay passive until lvl 3 and don't let him poke you hard. Then everytime he goes for lasthit try to land combo on him. If he waste his W its pretty easy dive, if you got all your CDs (flash, ignite and ultimate). Don't start farmfest vs. him. His lategame is stronger then you.


V podstatě jeden z nejlehčích matchapů pro riven, ale se může stát noční můrou, pokud nezahrajete správně. Začněte s E pro smazání jeho Q poku. Hrejte pasivně do lvlu 3 a nenechte se příliš napokovat. Poté pokaždé, když si jde pro lasthit, snažte se na něm provést své combo. Pokud promrhá své W, dá se celkem lehce divnout a Vy máte všechno CDs (flash, ignite, ultimate). Nezačínejte proti němu farmfest. Jeho lategame je lepší než Vaše.

NOTE: 
If you use ultimate while his W then you are same retarded like me.
Pokud použijete ultimátku během jeho W, tak jste stejně retardovaní jako já.

VS

Wukong

Easy

You got more damage, CC. So You got all You need to dominate versus Wukong on lane. Wukong likes to jump on You with his E and Q combo and go invisible. If he jumps on You, stun him and land You combo on him. Make sure You don't deal damage to his clone. If You notice, he went invisible, continue in same direction. Most of time You are gonna hit him anyway. Don't stay with low hp. His ultimate can be dangerous. If he go too aggresive for no reason, You are being ganked.


Máte větší damage, CC. Takže máte vše potřebné k tomu, aby jste na lince proti Wukongovi dominovali. Wukong rád stáče se svým E,Q combem a stane se neviditelným. Pokud na Vás skočí, dejte mu stun a začněte na něj své combo. Buďte si jistí, že nedáváte damage do jeho klona. Pokud si všimnete, že se stal neviditelným, pokračujte stejným směrem. Většinu času ho budete hitovat tak i tak. Nezůstávejte na lince s nízkými HP. Jeho ultimátka může být nebezpečná. Pokud začne hrát příliš agresivně, jste právě gankovaný.

VS

Zac

Easy

Zac's weakness is early game. Riven is excelent early game champ. So you can do whatever you want and you will win this matchup. Just keep pressure on him all the time and try to destroy his passive all the times (step on it). All about you need to be scared it's dives cause his passive. It's to risky dive him 1v1 with no farm. Try to snowball him hard, he is better than you in teamfight and lategame.

TIP: Use ignite 1st when you go all in, his passive can pop in air, so he will not jump to far away (under turret for example).

Zacova slabina je early game. Riven je exceletní champ pro early game. Takže to znamená, že si můžete dělat co chcete a vyhrajte tenhle matchup. Prostě ho držte pod tlakem po celou dobu a snažte se mu ničit passivku (šlapejte na ní). O vše, co se musíte strachovat, jsou divy kvůli jeho pasivce. Je riskatní divovat ho 1v1 bez farmy okolo. Snažte se ho snowbalnou jak jen to je možné, je lepší v teamfightech a v lategamu.
TIP: Použijte ignite jako první, když jdete all in, jeho passivka se může aktivovat v letu, takže neskočí příliš daleko (pod věž například).

VS

Zed

Easy

Personally i don't see many ways how to lose versus him (only when sitted by jungler). You have more damage so 1v1 all in should be good for you. Care about his jokes with shadows to force you miss ultimate. Wait until he use both shadows and you are ok. When he ults you 1st don't be scared, just activate your and fight him (if you are even in lane).


Osobně nevidím moc způsobů jak můžete proti němu prohrát (snad jen když Vás sedí jungler). Máte více damage, takže 1v1 all in by měl vyjít lépe pro Vás. Dávejte si pozor na jeho joky se stíny, kterými se Vás pokusí missnout Vaší ultimate. Počkejte dokud použije oba stíny a jste ok. Pokud použije ultimátku první, nebojte se, prostě aktivujte Vaší a bojujte s ním (pokud je linka vyrovnaná).

Walljumps Back to Top

Third of Broken Wings can be used to jump over the wall. Before 3.10 a patch, it took practice to execute walljump corectly. Now you can just walk into the wall and press third Q to jump over the wall. Red highligted walls can be jumped. Blue bot base wall can be jumped aswell. It's only one base wall, you can get close enough, to execute jumpwall.

Třetí z zlámaných křídel (Q) může být použito k přeskočení zdi. Před 3.10a patchem to chtělo hodně tréninku ke správnému provedení. Nyní můžete prostě jít ke zdi a zmáčknout třetí Q k přeskočení zdi. Červeně zvýrazněné zdi mohou být přeskočený třetím zlámaným křídlem (Q). Base zeď na modré spodní lince může být také přeskočená. Je to jediná zeď, kde se dostanete tak blízko, aby jste mohli provést skok přes.

jkljljk.jpg

Riven's range Back to Top

Autoattack 


                                                           Without ultimate

aa.jpg
                                                                         

                                                           With ultimate

aa_ult.jpg

Broken Wings

Q.jpg

                                                     Ki Burst

w.jpg

                                                          Valor

E.jpg

                                                 Wind splash

r.jpg

Lane control Back to Top

Kontrola Linky

Top lane is lane which is affected by wave control the most. If you are handy with it, you can win lane and don't even need to kill your oponnent. 

Top linka je linka, která je nejvíce ovlivněná pomocí kontrol vln. Pokud jste šikovní, můžete vyhrát linku a ani nemusíte zabít svého soupeře.

Level 1 

You have 2 choices. You can push, get XP faster and do level 2 rush. Or you can just last hit and let minion push against you. It's very good way to go, if you expect your or enemy junler do first gank on top. If you want to get fast level 2, just kill every minion you see (caution - if you kill wave to fast, you will freeze yourself on 2nd wave).
If you choose to go with second option, I recommend you to force enemy wave focus your first creep. Just go in front of your wave and force enemy wave to focus you and then walk into brush like this.

Máte 2 možnosti. Můžete pushovat, získat XP rychleji a to použít pro rychlý level 2. Nebo můžete jenom lasthitovat a nechat minionu pušovat proti Vám. Je to dobrá možnost, pokud čekáte, že Váš nebo nepřátelský jungler udělají svůj první gank na topu. Pokud chcete rychlý level 2, tak prostě zabijte všechny miniony, co můžete (opozornění - pokud zabijete první linku příliš rychle, tak sami sebe freezenete při druhé). Pokud se rozhodnete pro druhou variantu. Doporučuji Vám donutit enemy vlnu zaměřit se na Vašeho prvního miniona. Prostě jděte před svojí linkou a nechce nepřátelské miniony se na Vás zacílit a potom se schovejte do keře nějak takhle. 

1creepfocus2.jpg

Enemy wave will fast kill your first creep, plus combination of your oponnent hitting your wave will lead into wave pushing against you. That leaves option for your jungler to gank and at the same time deny enemy jungler to easy gank you. Since you are only last hitting and don't pushing lane, oponnent will get level 2 faster. Keep that in mind and play safe.

Nepřátelská vlna rychle zabije Vašeho první miniona a s kombinací hitování Vaší vlny soupeřem povede k vlně pušující proti Vám. To nechává možnost pro Vašeho jungler ke ganku a znemožní nepřátelskému junglerovi k lehkému ganku na Vás. Jelikož jenom last hitujete a nepušujete linku, nepřítel dostale level 2 rychleji. Držte si to na mysli a hrejte bezpečně.


I killed my opponent, what now?

Zabil jsem svého soupeře, co teď?

That you killed your opponent is a nice thing. But on the other side if you punish your opponent only with his death, you did only half job. Another way how to punish your opponent is deny his experience and gold. All the magic is in letting your minion wave die under enemy turret without your opponent taking lasthits or being out of experience range. That means 99 gold (+41 big creep) and 264 XP (+92 big creep) lost for wave in early levels. This will move your advantage further and you can control top laner harder. If you get kill in early level 1-3 I recommend you to don't push wave into enemy turret. At the first levels you are not strong enough to push wave fast and will spend here more time then you should, just recall. Nowdays top laners have TP as summoner spell. In this case you can force him to use TP instead of loosing gold and XP.
It's called deny and it's another way to become stronger then opponent with lowering his income.

To, že jste zabili svého soupeře, je krásná věc. Ale na druhou stranu, pokud svého potrestáte jenom tím, že umřel, tak jste udělali pouze půlku práce. Další cestou jak potrestat svého soupeře je omezit jeho zkušenosti a zlaťáky. Všechno kouzlo spočívá v umírání vaši vlny minionů pod nepřátelskou věží bez toho, aby soupeř lasthitoval nebo stál v dosahu zkušeností. To znamená 99 zlaťáků (+41 za velkého miniona) a 264 XP (+92 za velkého miniona) ztraceno za 1 vlnu v early game. Tohle posune vaši výhodu o něco dále a vy budeme moci lépe kontrolovat top linku. Pokud zabijete soupeře během první 3 levelů, nedoporučuji pušovat vlnu minionů pod nepřátelkou věž, neboť nemáte sílu na rychlý push a ztrávíte, zde déle, než chcete, prostě se vraťte do báze a nakupte. Dneska mají top laneři TP jako summoner spell. V tomto případě ho můžete donutit ho použít, aby zabránil ztrátě zlaťáku a zkušeností.
Nazývá se to deny (odepírání) a je to další cesta jak se stát silnějším než soupeř snižováním jeho příjmu.

Freezing lane

"Freezování" linky

Freeze lane means that you stop wave near to your turret. Optimal is place, when your minion wave is covered by turret range so if melee opponent wants to last hit, he takes turret shot. At the same time opponent is open for gank and if he doesn't have ward, it's deadly for him to stay. Something like this....

Freezování linky znamená, že stavíte vlnu minionů poblíž vaší věže. Optimální místo je, kde jsou vaši minioni pokrytí dostahem věže, takže když chce melee soupeř lasthitovat, dostane hit od věže. Ve stejnou dobu je soupeř otevřený pro gank a pokud nemá wardu, je pro něj smrtící zůstat. Nějak takhle....
freezjje3.jpg

How to freeze

Jak freezovat

It's easier to do, if you are ahead. Just tank enemy wave in place when you want wave to be freezed and wait for your minion wave to come. Like this....

Je to jednoduší k provedení, pokud máte výhodu. Prostě potankujte nepřátelké miniony v místě, kde chcete aby vlna zůstala a čekejte, ne vaši minioni přijdou. Nějak takhle....
freezing.jpg

If you do it properly. All you have to do is last hit and minion wave will stay where is it. Just check if enemy wave got more minions then yours so you stay pushed against.

I got freezed. What to do?

Dostal jsem freeze. Co s tím?

If this happens.... Pokud se tohle stane....
free vs_male.jpg

You must kill enemy minions how it is possible. If situation is not that bad for you, try to kill minions near you with AOE damage (Q, W, hydra) and push minions under enemy turret. In worst scenario use ult or call jungler (if ranged) to help you unfreeze. Save E for recieved turret shots.

Musíte zabít nepřátelské miniony, jak jen je to možné. Pokud není situace tak vážná, snažte se zabít miniony poblíž pomocí AOE poškození (Q, W, hydra) a pušněte miniony pod nepřátelskou věž. Ve horším případě použijte ultimátku nebo si zavolejte junglera (pokud je ranked), aby vám pomohlo s odfreezování. Schovejte si E pro obdržené hity od věže.

Movies Back to Top

This videos are not created by me. I am adding them to show you how much fun you can have while playing Riven. Please follow creators to valuation their work.


Tyto videa nejsou vytvořená mnou. Přidávám je sem, abych Vám ukázal, jak zábavné může být hrát Riven. Prosím dejte follow tvůrcům k ocenění jejich práce.

Creator - ShakeDrizzle

Creator - ReflexionTV


If you are fan of watching streams and want to see some Riven. I recommend BoxBox and Best Riven NA.

About me Back to Top

I am that who made this guide. HAHA

Já jsem ten, co udělal tenhle guide. HAHA

If you have some questions, leave comment, but I am not gonna answer!
Pokud máte otázky, zanechte komentář, ale já stejně neodpovím.

 I will try to update and add more things to this guide as much as is possible!
Budu se snažit aktualizovat a přidávat věci, jak jen to bude možné.

Changelog Back to Top

2015-25-11
Masteries
2015-10-24
General update, Items
2014-11-08
Matchups - Added Vayne
2014-10-24
Items
2014-09-18
Masteries - Added description
2014-09-13
Matchups - Added Nidalee
2014-09-04
Movies - Best of BoxBox
Lane control - Added "I killed my opponent, what now?", Freezing lane
2014-08-24
Matchups - Added Maokai
2014-08-20
Sections - Added Lane Control (level 1)
Matchups - Added Irelia, Edited Rengar
2014-08-19
Summoner spells, masteries, runes - guide set to public again
2013-11-22
New masteries, trinkets added into items
2013-10-23
Added section - Riven's range, Movies
2013-09-25
Added matchup - Jarvan IV
2013-09-15
Added section - Walljumps, changelog

Send Feedback